Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

RİSKLER

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya kişisel veri ihlalleri durumunda çeşitli idari yaptırımlar ön görülmüştür. Bu yaptırımlar arasında kuruluşun niteliğine göre para cezaları ve disiplin soruşturmaları yer almaktadır. Kuruluşunuzun/kurumunuzun ve yetkililerinizin söz konusu yaptırımlara maruz kalmaması için hangi teknik ve idari tedbirleri uygulaması gerektiğinin doğru analiz edilmesi ve etkin uygulama yöntemlerinin belirlenmesi şarttır.

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel veri işleyen tüm kamu kurumları, özel şirketler ve şahıslara kişisel verileri korumaya yönelik teknik ve idari yükümlülükler getirilmiştir. Devlet kurumları ve özel işletmeler pek çok bireyin kişisel verilerine ulaşabilmekte ve işleyebilmektedir. Bu bağlamda kişisel verileri koruma hususu, kanunlaştırılarak kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde koruma altına almasına olanak sağlıyor.

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

ÇÖZÜMLER

KVKK Danışmanlık hizmetlerimiz ile tüm faaliyetleriniz incelenmekte ve kişisel veri haritası çıkarmaktayız. Veri haritası DPO (Veri Koruma Görevlisi) sertifikalı avukatlarımız tarafından incelenerek idari tedbirleri belirlemekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlamakta ve kuruluşa ait gizlilik sözleşmeleri KVKK’ya uyumlu hale getirilmekte, bu çalışmaları Hukuki Uyum Raporu ile tarafınıza bildirmekteyiz.

whatsapp logo