Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

RİSKLER

Kurumunuz faaliyetlerinde kesintilerin oluşması bazı krizlere neden olabilir, tedarik zincirinde yaşanabilecek riskler, kurumlarla yapılan SLA anlaşmalarına uyulmaması sonucu cezalar yenilebilir ve sonuç olarak itibar kaybı gibi riskleriniz bulunmaktadır.

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; kurum ve kuruluşların iş sürekliliği yönetim sistemi kurması, uygulaması, işletmesi, izlemesi, gözden geçirmesi, sürdürmesi ve sürekli iyileştirmesi için hazırlanmış uluslararası bir modeldir. Bu yönetim sistemi ile birlikte kurumunuzun tüm kritik sistem ve personellerin değerlendirilmesi, iş etki analizleri ve risk değerlendirmeleri yaparak buna göre de aksiyon planlarını hazırlamanızı sağlıyoruz.

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ÇÖZÜMLER

Tetra Bilişim olarak diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 22301 standardında da sektördeki tecrübeleri ve kıdemli danışmanlarıyla tüm süreçlerinizi inceleyip PUKO yapısına göre kurulması, işletilmesi, denetlenmesi ve gerekli aksiyonların alınarak sürekli iyileştirilmesine yönelik size en uygun İSYS’nin hayata geçirilmesini sağlayabiliriz.

whatsapp logo