Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

Tetra Bilişim ve grup şirketlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasının amacı, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.  

Bu amaçla, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar, standart gereksinimleri, sözleşme şartları ile yükümlülükleri ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur. Bu doğrultuda; personelini, sistemlerini, bilgi ve varlıklarını, uyulması gereken iş kurallarını, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler ile sürekli gözden geçirerek, güncelleyerek; bu hedefler kapsamında iş sürekliliğini sağlayarak, ilerlemektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi, uyguladığımız diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve entegre şekilde yöneterek, sektördeki lider duruşumuzu ve modern yönetsel anlayışımızı bilgi güvenliği açısından da sergileriz. 

Bilişim ile alakalı sistemler, yönetim sistemleri, danışmanlık konuları, sağladığımız tüm hizmet ve ürünler şirketimizin sahip olduğu değerlerdir. Değerlerimizi koruma kalkanımız ve güvenliğimiz, güçlü ve bütün personelimizin içerisine dâhil olduğu takım çalışmasıyla oluşturulabilir. Tüm personelimiz günlük aktivitelerini yerine getirirken politikalarımızı iyi bilmeli ve uygulamanın sorumluluğunu taşımalıdır.
Tetra Bilgi Teknolojileri olarak, şirketimizin rekabetçi yönünü, kârlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, şirket çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda yürütmektedir.

whatsapp logo