Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Gümrük yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kayıt sisteminin düzenli ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarının oto kontrolünün yapılabilmesi için Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) danışmanlığı yapılmaktadır.  Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikasına sahip olan şirketlerin bir çeşit gümrük idaresi olacakları benzetmesi yapılabilir. Bu nedenle üreticilerin bu sertifikaya sahip olması hem kendi ürünlerinin denetimini daha rahat yapabilmelerini hem de işlemlerin daha hızlı ilerlemesine olanak verir.

Tetra Bilişim, yetkin danışman kadrosuyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü süreçleri için gereken koşulların sağlanması, başvurucu süreci, başvuru sürecinde istenen ISO (9001 ve 27001) yeterliliklerinin alınması, yetki kapsamındaki fiziksel yeterlikler ve diğer yükümlülükler kapsamında her adımda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) uluslararası adı ile "Authorized Economic Operator (AEO)" güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren şirketler için ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrükleme işlemlerindeki süreyi en aza indiren ve bu şirketlerin ithal eşyasını doğrudan fabrikaya getirilebildiği veya ihraç eşyasını fabrikadan gümrük sınırına gönderebildiği bir konsepttir. YYS uygulaması hem muayene avantajı yaratır hem de şirketlerin bir nevi gümrük idaresi gibi gümrük işlemi yerine getirmesine imkan sağlamaktadır. 

YYS’ ye sahip olmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

 • Eksik beyan usulü
 • Kısmi teminat uygulaması
 • Özet beyan verme kolaylığı
 • Özet beyana ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması
 • Yeşil hat uygulaması
 • Belge kontrollerine tabii tutulması halinde öncelikli kontrol yapılması
 • Muayeneye tabii tutulması halinde öncelikli muayene yapılması
 • A.TR, EUR-MED ve fatura beyanı düzenleme
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni
 • İzinli gönderici yetkisi
 • İzinli alıcı yetkisi
 • Yasal Ticaret imkânı
 • Anlaşmaya taraf ülkeler de Global ayrıcalıklar

Kimler Bu Sertifika İçin Başvuruda Bulunabilir?

Serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik, en az 3 yıldır faaliyette bulunan ve gümrük idaresinde son bir yıl içerisinde en az yüz beyan kapsamında işlem gerçekleştirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunmaları mümkündür.

Ayrıca,

 • Başvuruda bulunacak olan kişilerin ticari kayıtlarının izlenebilir olması gerekir.
 • Bu kişilerin ayrıca mali yeterliliğe sahip olması gerekir.
 • Emniyet ve güvenlik kriterlerine sağlayabiliyor olması gerekir.
 • Son 1 yılda en az 100 adet beyanının olması gerekir.
 • Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin adli sicil kayıtlarının olmaması gerekir.
 • Yerinde inceleme değerlendirme formundan yeterli puanı alması gerekir.
 • SGK ve vergi borcunun olmaması gerekir.

Ayrıca YYS başvuru da bulunacak ve yerinde gümrükleme hizmeti yapan kurum ve kuruluşların ISO 9001 ve ISO 27001 Yönetim sistemlerini kurmuş ve bu sistemlerden belgelendirilmiş olmaları gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarından birisinin askıya alınması veya sistemin yeterince etkin yürütülmediğin tespit edilmesi durumunda kurum veya kuruluşların YYS sertifikaları da askıya alınır. 

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası’nın Geçerlilik Süresi Nedir? 

Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş günü geçerli hale gelir. Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından biri uygulanmadığı sürece sertifikanın geçerlilik süresi sınırsızdır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Sağladığı Kolaylıklar

 • Basitleştirilmiş usullere ilişkin kolaylıklar
 • Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklar
 • Emniyet ve güvenliğe ilişkin kolaylıklar

İLETİŞİM FORMU

TETRA HAKKINDA
 • Paragraf görseli

  20 Yıllık Tecrübe

 • Paragraf görseli

  Yüzlerce Farklı Sektörlerde İş Ortağı

 • Paragraf görseli

  ISO 27001 BGYS Ve ISO 27701 KVYS Baş Denetçi Sertifikası Ve Birçoğu ISO 22301 Iş Sürekliliği Baş Denetçi Sertifikası Bulunan

 • Paragraf görseli

  DPO (Data Protection Officer) Sertifikasına Sahip Uzman Danışman Kadrosuyla; CEH, CISSP, OSCP Sertifikasına Sahip Bilgi Güvenliği Uzmanlarıyla Ve Tamamı Alanında Uzman DPO Sertifikalı Hukuk Ekibi Ile Türkiye’nin Her Yerinde Faaliyet Göstermektedir.

 • McAfee
  Cisco
  Juniper
  Aruba ClearPass
  Trend Micro
whatsapp logo