Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. 

Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri düşürmek isteyen her kuruluş ISO 14001 kurabilir. ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) nin kurulması, şirket yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra dış paydaşlara da çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda güvence sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların kendi çevresel risklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelerini ve bu riskleri yönetebilmelerine olanak sağlayan etkili bir sistemdir. Bunun yanı sıra, bir şirketin genel yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır ve şirketin Çevre Politikasını geliştirmek, uygulamak, başarmak ve sürdürmek için organizasyon yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları kapsamalıdır. Yani kısaca Çevre Yönetim Sistemi kurum kültürünün bir parçası olmalıdır. 

Etkili Bir Çevre Yönetim Sistemi için kuruluş; 

 • Çevreye bağlılığını taahhüt eden bir Çevre Politikası oluşturmalı ve geliştirmeli,
 • İşletmenin uyması gereken çevresel düzenlemeler, yasa ve mevzuatları belirlemeli ve uyumunu gerçekleştirmeli
 • Çevreyi etkileyebilecek kurumsal faaliyetler, ürünler, süreçler ve hizmetlerini değerlendirmeli ve detaylı risk analizleri gerçekleştirmeli
 • Çevresel faaliyetlerini kontrol etmek için ilgili prosedürleri oluşturmalı 
 • Atık ve kaynak yönetimi için politikalar ve prosedürlerini içeren bir çevresel iyileştirme programı oluşturmalı
 • Personellerinin çevresel roller ve sorumluluklarını tanımlamalı.
 • Personellerin çevre bilincinin artması için gerekli eğitimleri aldırmalı ve kayıt altına almalı.
 • Çevre yönetimi konularında iç ve dış iletişim sistemlerini tanımlamalı. 
 • Çevre Yönetim sistemi için Hedef ve performans ölçümlerini gerçekleştirmeli.
 • Bir çevre kazası durumunda izlenecek acil durum prosedürlerini oluşturmalı. 
 • ÇYS'nin amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için periyodik denetimler gerçekleştirmelidir. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurmanın Faydaları Nelerdir? 

 • Çevresel olayların ve çevreye verilen zararın azalmasıyla itibarın artmasını sağlar.
 • Gerçekleşen ihalelerin birçoğunda ISO 14001 belgesi temel bir gerekliliktir. Dolayısıyla bu sertifikaya sahip olmak kuruluşlara bir pazar avantajı sağlar.
 •  Odaklı, bilgili ve motive edilmiş bir işgücü
 • Ham maddeler, hizmet atıkları ve atık bertaraf maliyetleri dahil olmak üzere atıkta azalma sağlar. 
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi ile kredi, vergi, sigorta avantajlarından yararlanılır.

Hangi Firmalar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına Sahip Olmalıdır?

Plastik enjeksiyon üretim yapan firmalar, beton ve inşaat işleri yapan firmalar, gıda firmaları, tekstil firmaları, makine üreten firmalar, araç servisleri, yedek parça üreten firmalar matbaalar, kimya laboratuvarları, tıbbi malzeme üreten firmalar, hastaneler, sağlık kuruluşları ve poliklinikler.

İLETİŞİM FORMU

TETRA HAKKINDA
 • Paragraf görseli

  20 Yıllık Tecrübe

 • Paragraf görseli

  Yüzlerce Farklı Sektörlerde İş Ortağı

 • Paragraf görseli

  ISO 27001 BGYS Ve ISO 27701 KVYS Baş Denetçi Sertifikası Ve Birçoğu ISO 22301 Iş Sürekliliği Baş Denetçi Sertifikası Bulunan

 • Paragraf görseli

  DPO (Data Protection Officer) Sertifikasına Sahip Uzman Danışman Kadrosuyla; CEH, CISSP, OSCP Sertifikasına Sahip Bilgi Güvenliği Uzmanlarıyla Ve Tamamı Alanında Uzman DPO Sertifikalı Hukuk Ekibi Ile Türkiye’nin Her Yerinde Faaliyet Göstermektedir.

 • McAfee
  Cisco
  Juniper
  Aruba ClearPass
  Trend Micro
whatsapp logo