Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2017/61 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik KVKK'nın 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı İlke Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2017/62 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik KVKK'nın 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı İlke Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/32 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/10 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/63 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesine ilişkin karar

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/68 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/75 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulması" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/87 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/88 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2018/119 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta, SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili karar

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/9 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/10 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 Tarih ve 2019/10 Sayılı Kararına İlişkin Duyuru

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/125 Sayılı KVKK Kurul Kararları

“Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form” hakkındaki 02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı kurul kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/265 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kurul kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/271 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/308 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı İlke Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2019/387 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Sürelerin Uzatılması" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2020/315 Sayılı KVKK Kurul Kararı

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2020/482 Sayılı KVKK Kurul Kararı

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2020/481 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
KVKK'nın 2020/86 Sayılı Karar Özeti

Bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusu hakkındaki şikayet başvurusu hakkında KVKK'nın 2020/86 sayılı karar özeti

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
KVKK'nın 2020/966 Sayılı İlke Kararı

Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında İlke Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2021/238 Sayılı KVKK Kurul Kararları

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
KVKK Kurul Kararları
kvkk_kurul_kararlari.jpg
2021/571 Sayılı KVKK Kurul Kararları

Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı

Daha Fazla Bilgi
whatsapp logo