Kurumunuzdaki İç ve Dış Erişim Noktalarında Ortaya Çıkabilecek Zafiyetleri Belirlemek İçin Şimdi Kayıt Olun!

cobit-nedir

COBIT Nedir?

Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri anlamına gelen COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ve ITGI (IT Governance Institute) tarafından 1996 yılında geliştirilmiş, Bilgi Teknolojileri Yönetimi açısından stratejiler geliştirmeye, düzenlemeye ve uygulamaya yardımcı olan yönetim çerçevesidir. Bilgi Teknolojileri yönetişiminde (IT Governance) ulaşılması gereken hedefleri ortaya koyar.

COBIT yöneticilere, denetçilere ve Bilgi Teknolojileri kullanıcılarına iş hedeflerinin bilgi işlem hedeflerine dönüşümünü, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve gerçekleştirilen süreçleri bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi teknolojileri alt yapılarını da etkin kullanmayı sağlar.

COBIT’in Kapsamı Nedir?

COBIT iş uyumu, bilgi teknolojisi süreçlerindeki sorumlulukları belirlediği gibi çeşitli başarı ölçüm modelleri sağlayarak, iş hedeflerinin bilgi teknoloji altyapısıyla ilişkilendirilmesini sağlar.

Beş ana etki alanını kapsar;

  • Paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak
  • İşletmeyi uçtan uca kapsamak
  • Tek bir entegre çerçeve uygulamak
  • Bütünleşik bir yaklaşım sergilemek
  • Yönetişim ile yönetimi birbirinden ayırmak

Kapsamı göz önüne alındığında görülebileceği üzere sadece bilgi teknolojileri konusu değil, tüm kuruluşu ve paydaşlarını ilgilendiren bir metodolojidir.

Kimler COBIT Kullanmalıdır?

Bankacılık, finans, haberleşme sektörleri başta olmak üzere hemen hemen tüm kritik alanlarda işletmelerin bilgi teknolojilerine bağımlılığı artmaktadır. Bilgi Teknolojileri odaklı işletme yatırımlarından gereken faydayı sağlayabilmek için iş ve bilgi teknoloji uyumuna olan ihtiyaçların sonucu olarak, bilgi teknolojileri yönetişimini kurumsal yönetimden ayırmak mümkün değildir.

Tetra Bilişim, COBIT 5’in Kuruluş süreçlerine uyarlanması, varsa mevcut COBIT süreçlerinin iyileştirilmesi ve denetimlerinin yapılması, COBIT 4.1’den COBIT 5’e geçiş sürecinin sağlanması, farkındalık eğitimlerinin verilmesi, denetim süreçlerine destek olunması gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bankacılık, finans, haberleşme, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren, bir düzenleyici/denetleyici otorite tarafından kontrol edilen veya BT süreçleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin uyumundan maksimum fayda elde etmek isteyen tüm Kuruluşlar COBIT Danışmanlık Hizmetlerimizden yararlanabilir.

BENZER KAYNAKLAR

Makaleler
cagin_hazinesi_kisisel_veri_.png
Çağın Hazinesi Kişisel Veri

Veriyi, hukuk ilkelerine uygun bir şekilde muhafaza etmek; çağımızın güvenliğini sağladığı gibi gelecek nesillerin sistemlerini de besleyecek; güvenliğini sağlayacaktır.

Daha Fazla Bilgi
Makaleler
bilgi_gvenliginde_farkindalik_ve_insan_faktr.png
Bilgi Güvenliğinde Farkındalık ve İnsan Faktörü

Kurumların sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir.

Daha Fazla Bilgi
Makaleler
dpo_nedir_.png
DPO NEDİR? NE İŞ YAPAR?

DPO, (diğer sorumluluklarının yanı sıra) bir kuruluşun GDPR ile uyumluluğunu izlemekten ve gizlilikle ilgili konularda yönetime rapor vermekten sorumludur.

Daha Fazla Bilgi
whatsapp logo