top of page

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Güncelleme tarihi: 26 Oca


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KYS - Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 KYS - Kalite Yönetim Sistemi, dünya genelinde 180 ülkede, bir milyonun üzerinde organizasyonu belgelendirmiş, dünyanın en popüler Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. 9001 standardı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda sektöre özel standartlar ile çok yaygın olarak kullanılan ISO 45001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemleri standartlarına da temel oluşturmaktadır.

Standart, 2015 yılı sonunda revize edilerek ISO 9001:2015 olarak uygulanmaya başlamıştır.

ISO 9001 KYS - Kalite Yönetim Sistemi’nin Prensipleri Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel olarak aşağıdaki prensipleri içerir;

 • Liderlik

 • Müşteri Odaklılık

 • Çalışanların Katılımı

 • Proses Yaklaşımı

 • Kanıta dayalı karar verme

 • Sürekli İyileştirme

 • Karlılığı arttırma

 • Performans değerlendirme

ISO 9001 KYS - Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

Kurum ve Kuruluşların ürünleri, hizmetleri, yatırımları ve ilgili tarafları ile ilgili olan yaklaşımı üzerinde etkisi olabilecek iç ve dış faktörler ve koşulların bileşiminin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Kurum ve Kuruluşları en üst seviyede yöneten veya kontrol eden kişi veya kişi grupları olarak tanımlanan üst yönetime özel şartlar içerir ve üst yönetimin Kalite Yönetim süreçlerindeki sorumluluğunu net olarak tanımlar ve artırır.

Organizasyon yönetimini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuraların faaliyetlere göre revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürütüldüğünün bağımsız bir şekilde denetlenip ispatlandığı bir sisteme dönüştürür.

Müşterilerin beklentilerinin yerine getirilmesi, ekip çalışmasının desteklenmesi, birimlerin ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır.

Sadece müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi önceliklendirmekle kalmayıp, kuruluşun ürün ve hizmet kalitesini artırmanın yanında yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile;

 • Çalışanların kalite farkındalığı artırılır,

 • Kuruluşun sektörel itibarında artış sağlanır,

 • Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanılabilir (ihracat faaliyetleri),

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanır,

 • Hata oranlarında ve gecikmelerde azalma sağlanır,

 • Girdi, üretim ve kontrollerin etkin olarak yapılması sağlanır,

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve denetiminde kolaylık sağlanır,

 • Organizasyon içindeki yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanır,

 • Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayarak dokümantasyon altyapısının oluşturulması sağlanır,

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulması sağlanır,

 • Geçmiş veriler ve istatistiksel ölçümler sonucunda yapılan analizlerle yeni faaliyetlere yönelik hızlı ve doğru kararlarlar alınır,

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.

Kimler ISO 9001 KYS Standardına Sahip Olmalıdır?

Kamu sektöründe veya özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, faaliyet alanı ve organizasyon yapısının büyüklüğü gözetilmeksizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olarak, ürün ve hizmetlerin tasarım aşamasından; üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemine sahip olurlar.

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page