top of page
Beyaz oda

2019/265 Sayılı KVKK Kurul Kararları


"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kurul kararı

Karar Tarihi: 03/09/2019 Karar No: 2019/265 Konu Özeti: VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • o

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

  • o

  • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

KAYNAK: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararları

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page