top of page
Kurumsal İletişim Nedir?    Kurumsal iletişim, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli departmanlar arasında bilgi akışını gerçekleştiren bir iletişim sürecidir. TETRA BİLİŞİM

Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumsal iletişim, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli departmanlar arasında bilgi akışını gerçekleştiren bir iletişim sürecidir.

Kurumsal İletişim Süreçlerinin Bulunması

(Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri Vb.)

Veri sorumluları, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır. Veri sorumlusu bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurula şikâyette bulunabilmektedir. Genellikle ücretsiz olan bu işlem, gerekmesi halinde bir ücret karşılığında da yapılabilmektedir.

Veri Sorumlusunun bildirim yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kurumsal kriz yönetiminin işlerliği oldukça önemlidir. Veri ihlali durumunda bunun bir an önce tespit edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınması ihlalin boyutunun artmasını engelleyecektir.

Kurumsal İletişim Nedir?    Kurumsal iletişim, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli departmanlar arasında bilgi akışını gerçekleştiren bir iletişim sürecidir.
bottom of page