top of page
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ  ISO 20000-1 ITIL Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistem Standart’ı olarak ifade edilmektedir. Bilişim teknoloji kurumlarıyla alakalı operasyonları yönetme ve hizmet verme konusunda hangi teknikleri nasıl uygulayacaklarıyla alakalı konularda ISO tarafından yayınlanmış bir standarttır. Şuanda kullanılan son sürümü 2018’dir. ISO 20000-1 ITIL standardı, belgelendirme faaliyetleri yapmak isteyen, bilgi teknoloji firmalarının bu belgeyi alabilmek için öncelikle ürün ve servis sonrasındaki operasyonlar için hizmet süreçlerini oluşturmaları gerekir.  TETRA BİLİŞİM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 20000-1 ITIL Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistem Standart’ı olarak ifade edilmektedir. Bilişim teknoloji kurumlarıyla alakalı operasyonları yönetme ve hizmet verme konusunda hangi teknikleri nasıl uygulayacaklarıyla alakalı konularda ISO tarafından yayınlanmış bir standarttır. Şuanda kullanılan son sürümü 2018’dir. ISO 20000-1 ITIL standardı, belgelendirme faaliyetleri yapmak isteyen, bilgi teknoloji firmalarının bu belgeyi alabilmek için öncelikle ürün ve servis sonrasındaki operasyonlar için hizmet süreçlerini oluşturmaları gerekir. 

Standartlar bilişim sektörünü kapsayan 7 farklı standardın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve kurumların, kurumsal yapılarını tasarlamak adına hazırlanmıştır. ISO 20000-1 ITIL sistemi kapsamlı bir biçimde anlatan bir standarda sahiptir. ISO 20000-2, ISO 9004 gibi standartlara sahip olan bir kılavuzdur. ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000 gibi standartlara da atıflar bulunmaktadır. Ayrıca bu standardın BS 1500 standardından da etkilendiğini söyleyebiliriz. 

ISO 20000-1 ITIL Hedefleri Nelerdir?

Bilişim teknolojileri sisteminde bu uygulamaların amaçları şu şekildedir;

ISO 20000-1 ITIL Yararları Nelerdir?

Bilişim sektöründe uygulandığında ISO 20000-1 ITIL yararları şu şekildedir;

 

 

ISO 20000-1 ITIL Modüller nelerdir?

Modülleri  2 ana başlık ele alabiliriz. Bunlar,

 

1- Hizmet Desteği Kategorisi

 • Hizmet Masası

 • Olay Yönetimi

 • Sorun Yönetimi

 • Konfigürasyon Yönetimi

 • Değişim Yönetimi

 • Sürüm Yönetimi

 

2- Hizmet Sunumu Kategorisi

 • Hizmet Seviyesi Yönetimi

 • Finansal Yönetim

 • Kapasite Yönetimi

 • Hizmet Sürekliliği Yönetimi

 • Kullanılabilirlik Yönetimi

ISO 20000-1 ITIL Hangi Kurumlara Verilir?

ISO 20000-1 ITIL dünyanın bütün bölgelerinden ya da hangi sektörden olduğu fark etmeksizin BT hizmetlerine dayanan bütün kurumlar için geçerlidir. Bilişim teknolojileri bölümleri, iç bilişim teknolojileri hizmet sağlayıcıları ve BT taşeron kuruluşları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur. 

ISO 20000-1 standardı kapsamında; dış kaynak kullanımları, finans, telekomünikasyon, finans ve kamu kurumları, Çağrı merkezi hizmet sağlayıcı kurumları gibi bazı bilişim teknolojilerine bağlı sektörlerde uygulanıp tercih edilmektedir. 

TETRA Bilişim ISO 20000-1 ITIL konusunda danışmanlık veren ve kurumlarınızın BT Hizmet Yönetim süreçlerini profesyonel bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca daha fazla bilgi almak için www.tetrabilisim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru biçimde algılama ve doğru hizmet prensibiyle müşteri tatmini sağlamaktadır.

IT yeteneklerinin net bir biçimde görülmesini sağlamaktadır.

Hali hazırdaki hizmetlerle alakalı net bir bilgi akışı sağlar.

 

Hizmet Kalitesini arttırır, güvenlilir ve kurumsal destek sağlar.

Erişimi arttırmak

İş gücü seviyesini arttırmak

Maliyeti düşürmek

Ölçeklenmeyi arttırmak

Kapasite ayarlaması yapmak

bottom of page