top of page
Kurumlarda uygulanan birçok denetim yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Mali Denetimler, Bilgi Teknolojileri Denetimleri (Cobit, ITIL vb.) Performans Denetimleri ve Uygunluk Denetimleri (ISO Standart Denetimleri vb.)'dir. İç denetçi, yukarıdaki denetim yöntemlerinde kurum içinde görev alan, şirket ve kurumların risk yönetimlerini ve iç işleyişlerini kapsamlı bir biçimde gözlemleyip değerlendirir. İç denetçi denetim yöntemi, bağlı oldukları kuruma göre görev ve sorumluluğu değişebilir. tetra bilişim iç denetçi eğitimi

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Kurumlarda uygulanan birçok denetim yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Mali Denetimler, Bilgi Teknolojileri Denetimleri (Cobit, ITIL vb.) Performans Denetimleri ve Uygunluk Denetimleri (ISO Standart Denetimleri vb.)'dir.

İç denetçi, yukarıdaki denetim yöntemlerinde kurum içinde görev alan, şirket ve kurumların risk yönetimlerini ve iç işleyişlerini kapsamlı bir biçimde gözlemleyip değerlendirir. İç denetçi denetim yöntemi, bağlı oldukları kuruma göre görev ve sorumluluğu değişebilir.

 

İç denetçi görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

 • Standartlara uyumun ve uygunluğun kontrolünü sağlamak

 • Kurumlar hakkında bilgi edinmek ve raporlamalar yapmak ve kayıtları incelemek

 • Kurumların yürürlükte olan ilgili yönetmelik ve regülasyonlarına uygun olduğunu denetlemek

 • Kurum risk yönetim süreçlerinin çalışma şeklini incelemek

 • Şirketlerin iş kesintilerinde sergiledikleri performans üzerine değerlendirmeler yapmak

 • Denetim sonuçlarıyla alakalı raporlar hazırlamak

 • İç denetim süreçlerini ve yıllık planların gelişmesine katkı sunmaktır.

İç denetçi olmak için belirli bir yasa ya da eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketlerin birçoğu faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı olacak şekilde adaylardan farklı eğitim programlarından mezuniyet istemektedir.

İç Denetçi Olmak İçin Kurumların İstediği Genel Nitelikler Nelerdir?

 • İç denetçinin hizmet verdiği kurum ve yapıların iç operasyonlarına hâkim olmaları

 • Sorumluluk alabilme niteliğinin bulunması

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisinin ileri seviyede gelişmiş olması

 • Güçlü bir şekilde gözlem yapabilmesi

 • Disiplinli bir hayat tarzına sahip olması

 • İlgili ISO standardına dair iç tetkikçi sertifikası olması

 • İç denetim gerçekleştireceği süreçler ile alakalı altyapısının olması (uni, iş tecrübesi, sertifikaları gibi)

 • Kısaca ISO 19011:2018 Standardında bahsedilen yeterlilikleri sağlıyor olması gerekir.

 

İç denetçi eğitimi firmaların kendilerine uyguladıkları yönetim sistemlerinin iş akışını kontrol altına alıp, bu süreçlerde uygunsuzluk durumlarının denetlenmesini sağlamaktadır. Bu eğitim, iç denetçi eğitimi, iç tetkik eğitimi, iç denetim eğitimi şeklinde adlandırılır. İç denetçi olabilmek için ilgili ISO standartlarına dair iç tetkik eğitimleri alınmış ve sınav başarılı bir şekilde geçilmiş olmalıdır. ISO standartlarının her biri için farklı bir iç tetkik eğitim programları bulunmaktadır. Bu eğitim programları içerisinde alakalı ISO standardıyla alakalı bilgiler, tanımlar, standartlardaki terim ve kavramların açıklanmasına yönelik konular yer alır. Bu eğitimlerin süresi katılımcı durumuna göre 1 veya 2 gün sürebilir. 

 

Eğitim içeriğinde yer alan konular şu şekilde sıralanabilir;

 • ISO yönetim sistemlerine genel bakış,

 • ISO 19011:2018 standardının tanıtımının yapılması,

 • İç tetkik tanım, kavram ve terimleri,

 • İç Tetkik Nedir?

 • Tetkik koşulları nelerdir?

 • Tetkik delili nedir?

 • Tetkik bulguları nelerdir?

 • Tetkik sonucu nedir?

 • Tetkik edilen nedir?

 • Tetkik müşterisi,

 • Tetkik denetçi nedir?

 • Tetkik ekibi,

 • Teknik uzman,

 • Denetim ekibi nedir?

 • Tetkik denetim programı nedir?

 • Denetim Planı nedir?

 • Denetim Raporu nedir?

 • Uygunsuzluk çeşitleri nelerdir?

 • Minör ve Major uygunsuzluk nedir?

 • Tetkik denetimi nedir?

 • Tetkik kapsamı ve yeterlilik nedir?

Biçiminde sıralanmaktadır.

TETRA Bilişim iç denetçi eğitimi veren ve kurumlarınızın denetim süreçlerini profesyonel bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page