top of page
9001.png

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların müşteri memnuniyetini yükseltmek amacı ile kurmak istedikleri kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapan bir standarttır.


ISO 9001 tüm dünyada geçerli olan uluslararası bir belgedir. Bütün kamu kurumları, özel şirketler vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarının hepsi alabilir. Hem büyük hem de küçük ölçekli kuruluşlar için uygundur. Diğer ISO standartları ile uyumludur. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

Kalite Yönetim Sistemi bir firmanın çalışanlarının, tedarikçilerinin, müşterilerinin taleplerinin, beklenti ve isteklerinin karşılanması ve ölçümlenebilmesi için gerekli temel altyapıyı sağlar. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak ve hataları azaltarak, ürün ve hizmet sunma becerinize olan müşteri güveninin artmasını sağlar. Bir kalite yönetim sistemi kurmak, firmalara ulusal ve uluslararası bir prestij sağlar. ISO 9001 prestijine sahip olunması daha fazla teklif ve sözleşme kazanılmasına yardımcı olur.

Özellikle kamu sektöründeki kuruluşlar, yeni tedarikçiler aradıklarında çoğunlukla ISO 9001’e dayalı bir kalite yönetim sistemine sahip olunması şartını aramaktadırlar. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile;

ISO 9001 belgesi özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için istenilen bir belgedir. Kolay gümrükleme işlemleri için aranılan şartlardan birisi de ISO 9001 sertifikasına sahip olmaktır.  ISO 9001’e dayalı bir kalite yönetim sistemine sahip olmak kurum ve çalışanlarının ortak bir bakış açısına sahip olmasını sağlar. 

Kalite Yönetim Sistemi çalışanların riske dayalı yaklaşım mantığını benimseyerek, kaliteyi etkileyecek idari ve teknik risklerin belirlenmesine, risklerin kontrol edilebilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasına, personele verilecek olan ISO 9001 eğitimleri ile farkındalığı arttırarak bazı risklerin meydana gelmeden ön görülebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Kurum ve kuruluşların kar ve verimliliğini arttırır.

Daha güvenilir üretim planlama ve teslimat süreçleri yürütülmesini sağlar.


Raporlama ve iletişimi geliştirir.


Kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar süreç etkileşimlerini inceleyerek verimlilikte iyileştirmeleri daha kolay bulabilir.

Dahili iletişimi geliştirerek herkesin tek bir gündemde çalışmasını sağlar.

Daha iyi bir süreç entegrasyonu sağlanır. Çalışanları süreç iyileştirmelerine dahil etmek onları daha mutlu ve daha üretken hale getirir. 

bottom of page