top of page
ISO1.jpg

KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 27701 KVYS kişisel veri yönetim sistemi, IEC ve ISO tarafından geliştirilen ISO / IEC 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve ISO / IEC 27002 standartlarının uzantısıdır. Kuruluş hikâyesi 1900 yılların başına kadar giden IEC’in dilimizdeki açılımı ise Uluslararası Elektroteknik Komisyonu olarak tanımlanmaktadır. ISO ile ortaklı yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiş olan ISO 27701 veri güvenliği ve gizliliğin sağlanması için gerekli olan bir standarttır. Farklı uyumluluk standartları ISO 27001 bilgi güvenlik yönetim sistemini tasarlama sürecinde destek vermektedir. ISO 27701 kişisel veri yönetim sistemi bilgi yönetim sisteminin önemli bir parçası olarak tasarlanmış bir standarttır. 

Kişisel veri yönetim sistemlerinin tasarlanması, hazırlanması, uygulama süreci, sürekli olarak iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için bütün ihtiyaçların belirlenmesini sağlayan önemli bir rehber standardıdır. Veri gizliliğinizin korunması ve verilerinizin ISO standardına uyumlu hale gelmesini sağlayacak iyi bir firma arıyorsanız, TETRA Bilişim sizlere bu konuda oldukça iyi bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

dijital-kimlik-parmakizi-nedir_edited.jpg

ISO/IEC 27701: 2019 Nedir?

ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’nin gizlilik uzantısı olan verinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan uluslararası bir yaklaşım sunmayı ve rehberlik edebilmesi için (ISO) ve (IEC) tarafından geliştirilmiştir.

Bu belge, kuruluş kapsamında gizlilik yönetimi için ISO 27701 KVYS (PIMS- Privacy Information Management System) oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir ve kılavuzluk sağlar.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi ile uyumlu olmak için kuruluşların önce ISO/IEC 27001 standardına uyumlu olmaları gerekmektedir.

ISO 27701 Uygulaması Nasıl Yapılır?

Bilgi yönetimi sistemi ve kişisel verilerin koruması uluslararası arenada büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda tasarlanan standartların önemli bir niteliğe sahip olması son derece mühimdir. Bu gereklilikler çerçevesinde hazırlanan ISO 27701 standardı, genel bir içerik ve ISO SL uygulamalarının yapılarına dayanacak biçimde tasarlanmıştır. 

TETRA Bilişim olarak firma ve kurumlarınıza ISO 27701 standardı uygulamak adına gerekli prosedürleri uygulamak ve bütün gereklilikleri tamamlayabilmek için sizlere sunduğumuz ISO 27701 eğitimi ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

ISO 27701 KVYS - Kişisel Veri Yönetim Sistemi Faydaları Nedir?

ISO 27701 KVYS kişisel veri yönetim sistemi, verilerin işlenmesi ve kontrol edilmesiyle sorumlu olan kurumların birbirleriyle olan veri alışverişinde entegre edilmiş bir standart oluşturmaktadır. Kurumlar arasında güvenli ve hızlı veri paylaşımı avantajı sağlamaktadır. Bilgi yönetim sistemlerine olan adaptasyon sürecinin hızlı ve nitelikli bir biçimde olmasını sağlamaktadır. Ayrıca özel hayatın korunmasına yönelik olan tüm risklerin minimum seviyeye indirilmesine ve kontrol edilmesine dair avantajlar yaratır. Kişisel verilerin risk yönetimini nitelikli bir biçimde gerçekleştirir. ISO 27701 sertifikası uluslararası platformlarda yasal süreçlerle uyumlu veya uluslararası yasal mevzuatlara uygun hale gelmenize yardımcı olmak için avantaj oluşturmanızı sağlar. ISO/IEC 27001 genel güvenlik tedbirleri için bir standardizasyon sağlarken, ISO/IEC 27701 kişisel verilerin korunmasına yönelik rehberliğinin yanı sıra GDPR ve DPA ile olan düzenlemelerin uygulanmasına da odaklanır.

ISO/IEC 27701:2019 Belgesini Kimler Almalıdır?

ISO/IEC 27701 kamu ve özel şirketler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere, bir ISMS (BGYS-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) içinde kişisel verileri işleyen veri kontrolörleri ve / veya veri işleyenler dahil olmak üzere her türdeki ve büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir.

bottom of page