top of page
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.  ​ Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri düşürmek isteyen her kuruluş ISO 14001 kurabilir. ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) nin kurulması, şirket yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra dış paydaşlara da çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda güvence sağlar. TETRA BİLİŞİM

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. 

Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri düşürmek isteyen her kuruluş ISO 14001 kurabilir. ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) nin kurulması, şirket yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra dış paydaşlara da çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda güvence sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların kendi çevresel risklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelerini ve bu riskleri yönetebilmelerine olanak sağlayan etkili bir sistemdir. Bunun yanı sıra, bir şirketin genel yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır ve şirketin Çevre Politikasını geliştirmek, uygulamak, başarmak ve sürdürmek için organizasyon yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları kapsamalıdır. Yani kısaca Çevre Yönetim Sistemi kurum kültürünün bir parçası olmalıdır. 

 

Etkili Bir Çevre Yönetim Sistemi için kuruluş; 

 • Çevreye bağlılığını taahhüt eden bir Çevre Politikası oluşturmalı ve geliştirmeli,

 • İşletmenin uyması gereken çevresel düzenlemeler, yasa ve mevzuatları belirlemeli ve uyumunu gerçekleştirmeli

 • Çevreyi etkileyebilecek kurumsal faaliyetler, ürünler, süreçler ve hizmetlerini değerlendirmeli ve detaylı risk analizleri gerçekleştirmeli

 • Çevresel faaliyetlerini kontrol etmek için ilgili prosedürleri oluşturmalı 

 • Atık ve kaynak yönetimi için politikalar ve prosedürlerini içeren bir çevresel iyileştirme programı oluşturmalı

 • Personellerinin çevresel roller ve sorumluluklarını tanımlamalı.

 • Personellerin çevre bilincinin artması için gerekli eğitimleri aldırmalı ve kayıt altına almalı.

 • Çevre yönetimi konularında iç ve dış iletişim sistemlerini tanımlamalı. 

 • Çevre Yönetim sistemi için Hedef ve performans ölçümlerini gerçekleştirmeli.

 • Bir çevre kazası durumunda izlenecek acil durum prosedürlerini oluşturmalı. 

 • ÇYS'nin amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için periyodik denetimler gerçekleştirmelidir. 

Hangi Firmalar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına Sahip Olmalıdır?

Plastik enjeksiyon üretim yapan firmalar, beton ve inşaat işleri yapan firmalar, gıda firmaları, tekstil firmaları, makine üreten firmalar, araç servisleri, yedek parça üreten firmalar matbaalar, kimya laboratuvarları, tıbbi malzeme üreten firmalar, hastaneler, sağlık kuruluşları ve poliklinikler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurmanın Faydaları Nelerdir? 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.  ​ Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri düşürmek isteyen her kuruluş ISO 14001 kurabilir. ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) nin kurulması, şirket yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra dış paydaşlara da çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda güvence sağlar. TETRA BİLİŞİM

Çevresel olayların ve çevreye verilen zararın azalmasıyla itibarın artmasını sağlar.


Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.

Gerçekleşen ihalelerin birçoğunda ISO 14001 belgesi temel bir gerekliliktir. Bu sertifikaya sahip olmak kuruluşlara bir pazar avantajı sağlar.

İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Odaklı, bilgili ve motive edilmiş bir işgücü sağlar.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi ile kredi, vergi, sigorta avantajlarından yararlanılır.

Ham maddeler, hizmet atıkları ve atık bertaraf maliyetleri dahil olmak üzere atıkta azalma sağlar. 

bottom of page