top of page
cobit.png

BİLGİ VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER İÇİN KONTROL HEDEFLERİ 

 

COBIT ‘’Control Objectives for information and Related Technology’’ açılımının kısaltılmış halidir. Firmaların bilgi yönetimiyle stratejiler geliştirmesi ve düzenlemesiyle uygulamalara yardım etmek adına ISACA bünyesinde geliştirilmiş olan BT yönetimi çerçevesi olarak bilinir. COBIT nedir sorusu zihinleri meşgul ederken tarihine inelim.

COBIT ilk kez 1996 yılında ‘’Information System Audit and Control Foundation’’ (ISACF) tarafınca yayınlandı. COBIT bütün iş hedeflerini, bilgi ve alakalı teknolojiler ile Entegrasyonunu etkinliklerini, sonuçları, bütünlüğü, güvenilirliği, verimliliği ve gizliliği gibi konuları gözlemleyen, denetleyen ve ölçen BT metodolojisi olarak ifade edilmiştir. 

Özellikle yöneticiler adına destekleyici araç olarak tasarlanmıştır. Ayrıca teknik anlamda, işle alakalı risk durumları ve kontrol ihtiyaçları arasındaki fark arasında iletişim köprüsü kurdu. COBIT bir sektörde, endüstri ya da herhangi bir organizasyonda uygulanabilecek tam anlamıyla tanınmış bir kılavuz olarak tanımlanabilir. Genellikle COBIT bütün modern işlerdeki organizasyonların, bilgi sistemlerinin güvenilirliğini, kontrolünü sağlamaktadır. COBIT sistemleri konusunda TETRA Bilişim sunmuş olduğu kontrol sistemleriyle alanında profesyonel hizmet veren bilgi ve veri koruma hizmetleri sunan önemli bir bilişim firmasıdır. Bu anlamda sizlere kaliteli bir hizmet sunmaktadır. 

Günümüzde COBIT BT iş süreçleri ve yöneticileri tarafından kurumlara destek olmak için kaliteli bir model ile donanım sağlamak ve BT aşamalarıyla alakalı daha kaliteli bir risk yönetimi uygulamaları uygulamak adına küresel şekliyle kullanılabilmektedir. COBIT bir kontrol mekanizması modeli olarak bilgi sistemlerinin bütünlüğünü garanti altına alır.

COBIT ORYANTASYONU

COBIT iş oryantasyonu, BT aşamalarının alakalı iş sorumluluklarının belirlenmesinde başarının ölçülmesini sağlayan ve farklı olgunluk modelleriyle, metriklerin sağlanması ve iş hedeflerinin BT altyapısı ile ilişkilendirilmesini içermektedir. COBIT odaklanma noktası, aşağıda belirtilen konularda dâhil 4 farklı süreçten oluşmaktadır;

  • Organizasyon ve planlama,

  • Destek ve teslim süreci,

  • Uygulama,

  • Değerlendirme ve gözlemleme.

COBIT Bileşenleri Nelerdir?

  • Çerçeve 

  • Süreç ile alakalı açıklamalar,

  • Kontrol altındaki hedefler,

  • Yönetim kuralı,

  • Vade modeli.

COBIT Hangi Sektör ve Kurumlarda Uygulanmalıdır?

COBIT öncelikle iş süreçleri ve alakalı teknolojilerle çalışan bütün kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Devlet kurumları ve özel sektördeki birçok kuruluşta kullanılabilir. BT süreçlerinin duyarlılığı konusunda iyi bir yardım mekanizmasına sahip olduğundan birçok alanda tercih edilebilir. 

bottom of page