top of page
İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, varlıkların ve kuruluş itibarının korunmasını GÜVENCE altına almayı amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır.  ​TETRA BİLİŞİM

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, varlıkların ve kuruluş itibarının korunmasını GÜVENCE altına almayı amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

  • Gerek organizasyonel güven gerekse marka değerini yerle bir edecek durumları profesyonel bir şekilde yönetir.

  • Kesintiler karşısında iş sürekliliğinin sağlanması ciddi bir üstünlüktür ve kuruluşlara rekabet gücü ve imaj kazandırır.

ISO 22301 İSYS Belgesi Sertifikası Nedir?

 

ISO 22301 İSYS İş Sürekliliği şartlarının yerine getirildiğinin teyit edilmesi sonucunda verilen belgeye ISO 22301 belgesi denir. İş Sürekliliği; organizasyon, kurum ve kuruluşların iş süreçlerini, beklenmedik bir kesinti durumunda önceden belirlenen seviyede yönetebilme kabiliyetidir. Ürün, servis ve iş süreçlerini olabildiğince az zararla geçirmesi için kriz anına hazır bulunuşu ifade etmektedir.

Kesintiye neden olan bir ihlal olayının ardından ürün ve hizmetlerin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyelerdeki sunumuna devam etme konusunda firmaların sahip olduğu yetenektir.

ISO 22301 Belgesi Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni etkin olarak uygulayan bir kuruluş, doğal afet ve teknolojik donanım kaybı, yazılımın çökmesi vb. olumsuzluklar ile karşı karşıya kaldığı zaman önceden oluşturulmuş kriz yönetim planları ve iş sürekliliği planları doğrultusunda hareket edilerek;

Kimler ISO 22301 Belgesini Alabilir?

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesini almak isteyen kuruluşlar için şart koşulmuş bir sektör, çalışan sayısı ya da iş hacmi şartı bulunmamaktadır. Fakat Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında özel entegrasyon izni almak isteyen bilgi teknolojileri sektöründeki kuruluşların İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi alması zorunlu tutulmuştur. Entegratör firmalarında iş süreçlerinin kesintiye uğramaması, faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi için iş sürekliliğinin kurulması ve yönetilmesi çok önemli bir konudur.

Kuruluşta yaşanacak bir kesintiye hazır olan bir savunma sistemi sunar,

Kesinti süresi boyunca hızlı hareket etme gücü kazandırır,

Kesintilere yeterli şekilde yanıt verme becerisi kazandırır,

Çalışanların ve diğer varlıkların güvende olmasını sağlar,

Kesintisiz olarak iş süreçlerinin devamlılığını sağlar,

Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

Risklerin önceden belirlenmesi sayesinde iş odaklı yönetim süreçlerinde süreklilik elde edilir,

bottom of page