info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Kişisel Verileri Koruma Kanunu »  KVKK Hizmetleri Gizlilik Sözleşmesi


MADDE 1: TARAFLAR


Bir tarafta ...... adresinde mukim TETRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (Bundan sonra TETRA olarak anılacaktır), diğer tarafta                                                ....... adresinde mukim .....(Bundan sonra İŞ SAHİBİ olarak anılacaktır), aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.


MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu, TETRA ile İŞ SAHİBİ arasında yapılan anlaşmaya uygun şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesinde belirtilen sürede yazılım, donanım, teknik ve hukuki olmak üzere tüm hususlarda danışmanlık hizmeti kapsamında paylaşılan her türlü teknik bilgi ve belgenin, TETRA ve/veya İŞ SAHİBİ adına iş yapan kişiler haricinde 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edilerek gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


MADDE 3: GİZLİ BİLGİNİN TANIMI


Gizli bilgi, TETRA ile İŞ SAHİBİ arasında yapılan anlaşmaya uygun şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazılım, donanım, teknik ve hukuki olmak üzere tüm hususlarda danışmanlık hizmeti kapsamında paylaşılan TETRA tarafından işin görülmesi sırasında öğrenilen, her türlü fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.


MADDE 4: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. İŞ SAHİBİ sözleşmede tanımlanan HİZMET kapsamında TETRA tarafından kendisinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi işbu sözleşmenin akdedilmesinden sonra TETRA'ya vermeyi taahhüt eder.


4.2. TETRA İşbu sözleşme konusu HİZMET ile ilgili edindiği bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde İŞ SAHİBİ ‘nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara, HİZMET'in görülmesi ile çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.3. TETRA kendi çalışanlarının ve/veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.


4.4 İŞ SAHİBİ tarafından TETRA'ya temin edilmiş, sözleşme konusu hizmet ile ilgili bilgi ve belgenin İŞ SAHİBİ'nin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin İŞ SAHİBİ tarafından öğrenilmesi halinde, TETRA bundan dolayı sorumlu olacaktır. Ancak TETRA uzman bir kuruluş olarak  bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almasına rağmen, kusuru olmadan bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamayacağı halde sorumlu tutulamaz.


4.5. İŞ SAHİBİ'nin iş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile                           maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını TETRA tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6. İŞ SAHİBİ,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesinde belirtilen sürede yazılım, donanım, teknik ve hukuki olmak üzere tüm hususlarda danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgi ve belgelerin TETRA dışında 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olup; sözleşme konusu hizmet görülmeye başlanmadan bilgi ve belgelerin Gizlilik sözleşmesi imzalatılmadan 3. kişilerin görüşlerine sunulması ve bu kişilerce bilgilerin yayılması halinde TETRA'nın işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülük ortadan kalkacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5: TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. TARAFLAR, işbu sözleşme süresince edindikleri bilgi/kişisel verileri kendinden beklenecek özen dahilinde ve günün koşullarına uygun surette koruyacağını, 6698 sayılı Kanundan kaynaklı yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.