info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Kişisel Verileri Koruma Kanunu »  Genel Gizlilik Sözleşmesi


MADDE 1: TARAFLAR


Bir tarafta ...... adresinde mukim TETRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra HİZMET ALAN olarak anılacaktır), diğer tarafta  .....................adresinde mukim ................................. (Bundan sonra HİZMET VEREN olarak anılacaktır), aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.


MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu, TARAFLARIN 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan (Bundan sonra KANUN olarak anılacaktır) kaynaklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. HİZMET ALAN, İşbu sözleşme konusu ilgili edindiği bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde HİZMET VEREN‘in izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara, sözleşme kapsamı ve ilgili mevzuatların gerektirdiği haller dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


3.2. TARAFLAR, işbu sözleşme süresince edindikleri bilgi/kişisel verileri kendinden beklenecek özen dahilinde ve günün koşullarına uygun surette koruyacağını, KANUN'dan kaynaklı yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve beyan ederler.


3.3. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN ve/veya iş ortakları tarafından işbu sözleşme kapsamında edindiği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili KANUN'undan kaynaklı gerekli tedbirleri alacaktır. 


3.4. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN ve/veya iş ortakları tarafından işbu Sözleşme kapsamında edindiği personele ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili KANUN'undan kaynaklı gerekli tedbirleri alacaktır. 


3.5. TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında birbirleri ile paylaşılan veri/bilgilerin hukuka aykırı surette 3. kişilere açıklayamaz, işbu sözleşme kapsamı dışında kullanamaz.


3.6.TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında edindikleri kişisel verileri, kendilerinin bağlı ve/veya iştirak halinde olduğu yurtiçi/yurtdışında bulunan kişi/kurumlarla paylaşması halinde KANUN'dan kaynaklı hak ve yükümlülüklerin her bir kişinin üzerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.