info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Hakkımızda »  Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

 

Tetra Bilişim ve grup şirketleri olarak amacımız; kalite anlayışımız doğrultusunda, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere; hizmet verdiğimiz sektörde yaşanan modern gelişimi ve değişimi yakalayarak, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun şekilde, alanında deneyimli ve eğitimli uzman kadromuz ve yeni nesil teknolojik altyapımızın desteğiyle başarı çizgimizi sürekli yükseltmektir. Bu yolda, süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimlilik için çalışmaktır.

Yolumuzun temel taşlarının, çalışanlarımızın mutluluğu ve motivasyonundan geçtiğini biliyor ve önemsiyoruz. Her zaman çalışanlarımızın stratejilere bağlı, kurumsal bilgi ve becerilerinin gelişmesinin destekçisi oluyoruz.

 

Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı yüksek performanslı bir şirket olarak; en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek, ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçerek, zamanı ve kaynakları doğru yerde ve zamanda kullanarak ve verimliliği sürekli arttırarak ilerliyoruz.

 

Politikamız doğrultusunda; hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, deneyim ve birikimi ile ülke ekonomisine katkı sağlayan, örnek bir şirket ve iyi bir çözüm ortağı olarak kaliteyi hepimizin ana faaliyeti olarak görüyoruz.

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

 

Tetra Bilişim ve grup şirketlerinin İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikasının amacı, Tetra Bilişim  kaynakları, müşterileri ve çalışanları için güvenli ortam oluşturmak, olağanüstü durumlara hazır olmak, olay anında ve sonrasında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının gereklerine ve yasal düzenlemelere göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik bilgi varlıkları ve hizmetlerini destekleyen süreçleri Risk ve İş-Etki Analizi sonuçlarında öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar veya kriz durumunda, kritik faaliyetlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılmasını, planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamaktır.

Şirketimiz, olağanüstü durumlar nedeniyle oluşabilecek kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve saygınlık zararlarını önlemek, aynı zamanda uluslararası standartları, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planmış ve kurmuştur. Bu kapsamda uygulanabilir iş sürekliliği hedefleri ile süreçlerini sürekli gözden geçirerek, güncelleyerek iş sürekliliğini sağlamaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uyguladığımız diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve entegre şekilde yöneterek, sektördeki lider duruşumuzu bu açıdan da sergileriz.

 

Tetra Bilişim İSYS politikasının başlıca hedefleri şunlardır:

•     İSYS için uygun yönetim ve organizasyon yapısının kurulması

•     Tetra Bilişime ait bilişim sistemlerinin kesintisiz, erişilebilir olması hedeflemektedir.

•     Acil ve olağanüstü durumlar sonrasında normal hizmet seviyesine, öngörülen sürelerde dönebilmek.

•     Yasal gereksinimler doğrultusunda işleyen, ilgili standartlarla uyumlu bir İSYS kurulmasını taahhüt etmek.

•     Acil ve olağanüstü durumlarda Tetra Bilişimin saygınlığına zarar gelmesini önlemek.

•     Acil ve olağanüstü durumlarda Tetra Bilişimin uğrayabileceği finansal kayıpları minimize etmek.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Tetra Bilişim ve grup şirketlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasının amacı, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir. 

Bu amaçla, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar, standart gereksinimleri, sözleşme şartları ile yükümlülükleri ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur. Bu doğrultuda; personelini, sistemlerini, bilgi ve varlıklarını, uyulması gereken iş kurallarını, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler ile sürekli gözden geçirerek, güncelleyerek; bu hedefler kapsamında iş sürekliliğini sağlayarak, ilerlemektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi, uyguladığımız diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve entegre şekilde yöneterek, sektördeki lider duruşumuzu ve modern yönetsel anlayışımızı bilgi güvenliği açısından da sergileriz.

Bilişim ile alakalı sistemler, yönetim sistemleri, danışmanlık konuları, sağladığımız tüm hizmet ve ürünler şirketimizin sahip olduğu değerlerdir. Değerlerimizi koruma kalkanımız ve güvenliğimiz, güçlü ve bütün personelimizin içerisine dâhil olduğu takım çalışmasıyla oluşturulabilir. Tüm personelimiz günlük aktivitelerini yerine getirirken politikalarımızı iyi bilmeli ve uygulamanın sorumluluğunu taşımalıdır.

Tetra Bilgi Teknolojileri olarak, şirketimizin rekabetçi yönünü, kârlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, şirket çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda yürütmektedir.