info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Eğitimlerimiz »  Farkındalık Eğitimi

Bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin en başında mevcut çalışanların bilgi güvenliği konusundaki farkındalık eksikliği gelmektedir. Yapılan araştırmalarla beraber, çalışanların bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin çok düşük olduğu sonucuna varılmış ve bu nedenledir ki dünyaca ünlü bilişim firmalarının son zamanlarda yaşadığı güvenlik ihlalleri incelendiğinde asıl nedeninin çalışanların farkındalığında gözlemlenen büyük eksikliktir. Teknik yatırımların yanısıra, çalışanlara detaylı bir şekilde farkındalık eğitimi verilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

Dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara ve çalışanlarına uygundur. Bu eğitim; finans, sağlık, kamu ve bilgi teknolojileri sektörleri gibi büyük öneme sahip olduğu alanlarda işleyiş gösteren firma ve çalışanları için özellikle gereklidir. Bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar ve çalışanları için de oldukça önemlidir. Müşterilere ve çalışanlarına bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

Bilgi güvenliği konusunu önemseyen ve güvenlik standartlarına uyum sağlamaya çalışan tüm şirket ve kurumların (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ITIL, SOME, vs.) belirlenen aralıklarla kullanıcı farkındalık eğitimlerini almaları gerekir. Bu eğitimlerin başarıya ulaşması için devamlılığı ve son kullanıcılarda yarattığı etkiler oldukça önemlidir. Sizlere sağlayacağımız bilgi güvenliği farkındalık eğitimini düzenli ve sürekli bir hale getirerek, eğitim sonrası yapılacak farkındalık senaryo tatbikatlarıyla bu eğitimi pekiştirmenizi sağlayacağız.