info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Eğitimlerimiz »  YYS Eğitimi

Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Eğitim Konuları

• Temel Gümrük İşlemleri
• İthalatı İzne Tabi Eşyalar
• İhracatı İzne Tabi Eşyalar
• Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Doğru Kıymet Beyanı
• Eşyanın Menşei ve Doğru Menşe Beyanı
• Eşyanın Tarife Sınıflandırması ve Doğru Tarife Beyanı
• İthalat Vergileri, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve DFİF Kesintisine Tabi Eşyalar, Ek Mali Yükümlülük, Anti-Damping ve Telafi Edici VergiGümrük Mevzuatı Açısından Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Eğitim Konuları

• Kaçakçılık
• Gümrük Kaçakçılığı
• İnsan Kaçakçılığı
• Tehlikeli Maddeler ve Güvenlik
• Narkotik ve Uyuşturucu Maddeler
• Nükleer
• Biyolojik
• Kimyasal Maddeler
• Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler